LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 
15 metų jubiliejus
2015 m. sausio 7 d. Šiuolaikinių didaktikų centras pakvietė kolegas, bendraminčius, partnerius paminėti 15 metų veiklos sukaktį. Pagrindinis žodis renginio metu buvo suteiktas steigėjų atstovams - prof. Irenai Veisaitei, Dianai Vilytei, Virginijai Būdienei, prof. Irenai Musteikienei. Savo prisiminimais apie centro įsteigimą jos dalijosi filmuotame interviu .
      
Nuotraukų albumas
Projektų naujienos

2013-2015 m. įgyvendinamas Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig mokymosi partnerysčių programos projektas „LeGMe - Mokomės būti gerais mentoriais (Nr. 2013-1-RO1-GRU06-29565 1). Projekto pareiškėjas - Tarptautinis kritinio mąstymo ugdymo konsorciumas (Rumunija), o Šiuolaikinių didaktikų centras dalyvauja jame kaip parneris kartu su kitomis institucijomis iš Šveicarijos, Kroatijos, Vokietijos, Italijos, Norvegijos ir Slovakijos. Projektu siekiama parengti pedagogines priemones bei komandą, gebančią jomis pasinaudoti, kuriant efektyvias mentorystės programas, skirtas darbui su suaugusiais ir vaikais, siekiant prasmingos ir atsakingos veiklos bendruomenės gerovei. Nuo 2014 m. lapkričio iki 2015 m. kovo mėn. vyksta mentorių programos išbandymas, monitoringas ir vertinimas. 

 
 

2013-2015 m. įgyvendinamas projektas „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)“ (SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017). Projektą vykdo 7 partneriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras (pareiškėjas), Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla, Molėtų gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija, Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, Vilniaus „Vyturio" pradinė mokykla ir Lietuvos skautija. Šiuo projektu siekiama plėtoti neformaliojo ugdymo specialistų, mokinių, jaunimo, tėvų kritinio mąstymo ugdymo kompetencijas, parengiant šiuolaikiškas metodines priemones. 

Nuo 2014 m. lapkričio mėn. Lietuvos savivaldybėse pradedami vykdyti projekto informaciniai renginiai "Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui: patirtis ir galimybės". Kviečiame dalyvauti švietimo įstaigų specialistus ir asmenis, besidominčius kritinio mąstymo ugdymo pritaikymu savo darbinėje veikloje. Bus platinama sukurta audiovizualinė mokomoji medžiaga, skirta iliustruoti kritinio mąstymo ugdymo galimybes. Renginiai nemokami. Trukmė – 4 val. Registracija el. p. asta.matonyte@sdcentras.lt.
Renginių grafikas:
2014-11-26 Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. 
2014-12-10 Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras
2014-12-11 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras 
2015-01-14 Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas
2015-01-21 Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2015-01-22 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
2015-01-28 Panevėžio pedagogų švietimo centras
2015-02-04 Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras
2015-02-10 Telšių švietimo centras
2015-02-18 Utenos švietimo centras
2015-03-07 Kauno Panemunės pradinė mokykla
2015-03-08 Seminarų ir poilsio centras „Dubingiai“, Dubingiai, Molėtų r.

Kvietimas ir preliminari programa 

 
 
Mokymai
2015 m. siūlome naujas ir laiko patikrintas kvalifikacijos tobulinimo programas. Kviečiame registruotis į mokymus pedagogus ir mokyklų komandas. Lanksčiai deriname laiką, vietą ir mokymų trukmę.

Plačiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas  

 
Mokymai Šiaulių universitete
2013 m. spalio - 2014 m. sausio mėn. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo mokymus Šiaulių universiteto dėstytojams. Mokymai vykdyti įgyvendinant projektą „II pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos „Regionų socioekonominė politika ir valdymas“ parengimas ir įgyvendinimas (JOINT-REGION)“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-076. 
 
 
Pažintinis vizitas
2013 m. spalio 7-11 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos švietimo ir profesinio rengimo specialistų pažintinį vizitą Lietuvoje tema „Kūrybiškumas kokybiškam švietimui" (Creativity for Quality Education). Vizito tema – kūrybiškumo skatinimas mokyme ir ugdyme. Tikslas – supažindinti dalyvius su kūrybiškumo ugdymo strategija Lietuvoje, vykdomais nacionaliniais kūrybiškumo ugdymo projektais, bei Lietuvos mokyklų iniciatyvomis ir patirtimi, taikant kūrybiškumo ugdymo metodus formaliame ir neformaliame švietime. Į Lietuvą atvyko 13 švietimo specialistų iš Belgijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos.
 
 
Tarptautinis seminaras
2014 m. birželio 8-14 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo tarptautinį Grundtvig seminarą "Skaitymas, rašymas ir refleksija prasmingam mokymuisi" (Reading, Writing and Reflection for Engaged Meaningful Learning). Seminaras skirtas suaugusiųjų mokytojams ir specialistams, dirbantiems raštingumo ugdymo srityje, taip pat suaugusiųjų švietimo institucijų darbuotojams. Seminaro tikslas - supažindinti dalyvius su efektyviais raštingumo ugdymo metodais. Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių iš Belgijos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės. Mokomasis filmas "Kaip ugdyti kritinį mąstymą", 2014
Skaičiuojama
nuo 2010-04-01

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt