LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 
15 metų jubiliejus
2015 m. sausio 7 d. Šiuolaikinių didaktikų centras pakvietė kolegas, bendraminčius, partnerius paminėti 15 metų veiklos sukaktį. Pagrindinis žodis renginio metu buvo suteiktas steigėjų Atviros Lietuvos fondo ir Lietuvos edukologijos universiteto atstovams - prof. Irenai Veisaitei, Dianai Vilytei, Virginijai Būdienei, prof. Irenai Musteikienei. Savo prisiminimais apie centro įsteigimą jos dalijosi filmuotame interviu .
      
Nuotraukų albumas
Projektų naujienos

2013-2015 m. įgyvendinamas Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig mokymosi partnerysčių programos projektas „LeGMe - Mokomės būti gerais mentoriais (Nr. 2013-1-RO1-GRU06-29565 1). Projekto pareiškėjas - Tarptautinis kritinio mąstymo ugdymo konsorciumas (Rumunija), o Šiuolaikinių didaktikų centras dalyvauja jame kaip parneris kartu su kitomis institucijomis iš Šveicarijos, Kroatijos, Vokietijos, Italijos, Norvegijos ir Slovakijos. Projektu siekiama parengti pedagogines priemones bei komandą, gebančią jomis pasinaudoti, kuriant efektyvias mentorystės programas, skirtas darbui su suaugusiais ir vaikais, siekiant prasmingos ir atsakingos veiklos bendruomenės gerovei. Nuo 2014 m. lapkričio iki 2015 m. kovo mėn. vyksta mentorių programos išbandymas, monitoringas ir vertinimas. 

 
 

2013-2015 m. įgyvendinamas projektas „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)“ (SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017). Projektą vykdo 7 partneriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras (pareiškėjas), Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla, Molėtų gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija, Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, Vilniaus „Vyturio" pradinė mokykla ir Lietuvos skautija. Šiuo projektu siekiama plėtoti neformaliojo ugdymo specialistų, mokinių, jaunimo, tėvų kritinio mąstymo ugdymo kompetencijas, parengiant šiuolaikiškas metodines priemones. 
2015 m. kovo 19 d. įvyko projekto baigiamoji konferencija "Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: patirtis ir galimybės". 

 
 
Mokymai
2015 m. siūlome naujas ir laiko patikrintas kvalifikacijos tobulinimo programas. Kviečiame registruotis į mokymus pedagogus ir mokyklų komandas. Lanksčiai deriname laiką, vietą ir mokymų trukmę.

Plačiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas  

 
 
Tarptautinis seminaras
2014 m. birželio 8-14 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo tarptautinį Grundtvig seminarą "Skaitymas, rašymas ir refleksija prasmingam mokymuisi" (Reading, Writing and Reflection for Engaged Meaningful Learning). Seminaras skirtas suaugusiųjų mokytojams ir specialistams, dirbantiems raštingumo ugdymo srityje, taip pat suaugusiųjų švietimo institucijų darbuotojams. Seminaro tikslas - supažindinti dalyvius su efektyviais raštingumo ugdymo metodais. Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių iš Belgijos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės. Mokomasis filmas "Kaip ugdyti kritinį mąstymą", 2014

Skaičiuojama
nuo 2010-04-01

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt