LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 
Projektų naujienos

2013-2015 m. įgyvendinamas Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig mokymosi partnerysčių programos projektas „LeGMe - Mokomės būti gerais mentoriais (Nr. 2013-1-RO1-GRU06-29565 1). Projekto pareiškėjas - Tarptautinis kritinio mąstymo ugdymo konsorciumas (Rumunija), o Šiuolaikinių didaktikų centras dalyvauja jame kaip parneris kartu su kitomis institucijomis iš Šveicarijos, Kroatijos, Vokietijos, Italijos, Norvegijos ir Slovakijos. Projektu siekiama parengti pedagogines priemones bei komandą, gebančią jomis pasinaudoti, kuriant efektyvias mentorystės programas, skirtas darbui su suaugusiais ir vaikais, siekiant prasmingos ir atsakingos veiklos bendruomenės gerovei. Šiuo metu pradėtas parengtos mentorių rengimo/mokymo programos išbandymas. 2014 m. birželio 5-6 d. įvyko pirmieji būsimų mentorių mokymai.

 
 

2013-2015 m. įgyvendinamas projektas „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)“ (SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017). Projektą vykdo 7 partneriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras (pareiškėjas), Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla, Molėtų gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija, Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, Vilniaus „Vyturio" pradinė mokykla ir Lietuvos skautija. Šiuo projektu siekiama plėtoti neformaliojo ugdymo specialistų, mokinių, jaunimo, tėvų kritinio mąstymo ugdymo kompetencijas, parengiant šiuolaikiškas metodines priemones. Šiuo metu vyksta multiplikatorių gerosios patirties sklaida – multiplikatorių rengiami mokymai mokykloms ir jaunimo organizacijų nariams.

 
 

2011-2013 m. įgyvendintas projektas "Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“ (SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-029). Projektą vykdė 7 partneriai: Kauno r. švietimo centras (pareiškėjas), VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Kauno r. Domeikavos gimnazija, Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla, Trakų r. Onuškio vidurinė mokykla, Ukmergės r. Siesikų vidurinė mokykla ir Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla. Šiuo projektu siekta prisididėti prie sisteminio požiūrio į kūrybiškumo ugdymą mokykloje diegimą, pradedant nuo lietuvių kalbos ir literatūros pamokų.

 
 

2010-2012 m. įgyvendintas projektas "DeTales – Suaugusiųjų mokymas, kuriant skaitmenines Europos plėtros istorijas". Projekto tikslas - skatinti kitų kultūrų pažinimą, integraciją, viso gyvenimo mokymąsi, analizuojant Europos Sąjungos plėtros temas ir gilinantis į europines vertybes. Projektas įgyvendintas Italijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Turkijoje ir Lietuvoje. Šių šalių suaugusieji besimokantieji kūrė skaitmenines istorijas ir  tokiu būdu dalijosi asmenine patirtimi besiplečiančiame Europos kontekste

 
 
2010-2012 m. įgyvendintas projektas "DATAUSE – Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos". Projektas padės mokyklų lyderiams sukurti besimokančias bendruomenes ir panaudoti turimus duomenis švietimo rezultatams gerinti. Šiuolaikinių didaktikų centras kartu su kitomis institucijomis iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Nydernaldų dalyvavo projekte kaip Viešosios konsultavimo grupės (Public Consulting Group, PCG) (Lenkija) partneris
 
 
2010-2012 m. Šiuolaikinių didaktikų centras kartu su partneriais ir Suomijos ir Islandijos įgyvendino tarptautinį Nordpus programos projektą "REACH - Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti". Projektas nukreiptas į viso gyvenimo mokymesi nedalyvaujančius ar mažai dalyvaujančius suaugusiuosius. Naudojant įvairias socialinės reklamos ir rinkodaros priemones, siekta paskatinti juos dalyvauti mokymosi veikose. Projekto partneriai parengė ir išbandė inovatyvias suaugusiųjų mokymo programas
 
 

 

 
Mokymai
Mokymų organizavimas

Kvalifikacijos tobulinimo programos  

Edukacinės kelionės Lietuvoje 

Edukacinės kelionės užsienyje 
 

 
Siūlomos naujos profesinio tobulinimo programos

Skaitmeninių pasakojimų kūrimas
Efektyvus duomenų panaudojimas mokyklos tobulinimui
Efektyvios veiklos pagalbininkai: laiko planavimas, susirinkimų vedimas, veiksmingas empatinis klausymas ir informacijos pateikimas
Projektai formaliojo ugdymo procese
Projektai ir neformalus švietimas
Kūrybiškumas – neformaliam jaunimo ugdymui

Plačiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas  

 
 
Mokymai Šiaulių universitete
2013 m. spalio - 2014 m. sausio mėn. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo mokymus Šiaulių universiteto dėstytojams. Mokymai vykdyti įgyvendinant projektą „II pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos „Regionų socioekonominė politika ir valdymas“ parengimas ir įgyvendinimas (JOINT-REGION)“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-076. 
 
 
Pažintinis vizitas
2013 m. spalio 7-11 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos švietimo ir profesinio rengimo specialistų pažintinį vizitą Lietuvoje tema „Kūrybiškumas kokybiškam švietimui" (Creativity for Quality Education). Vizito tema – kūrybiškumo skatinimas mokyme ir ugdyme. Tikslas – supažindinti dalyvius su kūrybiškumo ugdymo strategija Lietuvoje, vykdomais nacionaliniais kūrybiškumo ugdymo projektais, bei Lietuvos mokyklų iniciatyvomis ir patirtimi, taikant kūrybiškumo ugdymo metodus formaliame ir neformaliame švietime. Į Lietuvą atvyko 13 švietimo specialistų iš Belgijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos
 
 
Tarptautinis seminaras
2014 m. birželio 8-14 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo tarptautinį Grundtvig seminarą "Skaitymas, rašymas ir refleksija prasmingam mokymuisi" (Reading, Writing and Reflection for Engaged Meaningful Learning). Seminaras skirtas suaugusiųjų mokytojams ir specialistams, dirbantiems raštingumo ugdymo srityje, taip pat suaugusiųjų švietimo institucijų darbuotojams. Seminaro tikslas - supažindinti dalyvius su efektyviais raštingumo ugdymo metodais. Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių iš Belgijos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės. 
 
 
Konkursas mokyklų komandoms

Šiuolaikinių didaktikų centras 2012 m. lapkričio mėn. paskelbė mokyklų, norinčių dalyvauti tarptautinėje programoje „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“, atrankos konkursą.
Konkursą laimėjo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija ir Kėdainių rajono savivaldybės Šėtos gimnazija.

 
 
Viešieji pirkimai

2013 m. viešųjų pirkimų planas

 
 
 


Skaičiuojama
nuo 2010-04-01

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt