LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 
Projektų naujienos

2015-2016 m. Šiuolaikinių didaktikų centras įgyvendina tarptautinį Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą "Europos pamokos". Projekto partneriai - asociacija "Mokykla-Šeima-Visuomenė", Gruzija ir švietimo centras "Pro didaktika", Moldavija. Projektas skirtas mokiniams (16-18 m.) bei jaunimui (18-29 m.), skatinant juos daugiau sužinoti apie ES vertybes, istoriją, politiką, suvokti demokratinių šalių bendrystės prasmę ir naudą kiekvienai šaliai. Projekto tikslas – sukurti ir atnaujinti mokymo programas, skirtas europinių vertybių ugdymui ir eurointegracinių procesų pažinimui. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. 
2015 m. rugsėjo-spalio mėn. ekspertai Gruzijoje ir Moldovoje parengė laisvai pasirenkamą programą "Švietimas Europos integracijai" bendrojo lavinimo mokykloms. Spalio-gruodžio mėn. programa buvo išbandyta pilotinėse mokyklose.

     


2015 m. Šiuolaikinių didaktikų centras įgyvendino Lietuvoje tarptautinę alkoholio vartojimo prevencijos programą "Kalbėkimės". Jos įgyvendinimo metu lietuvių kalba išleista mokomoji medžiaga "Kalbėkimės", kurios metodika parengta Švedijos specialistų ir sėkmingai įgyvendinama Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje taip pat Estijos ir Latvijos mokyklose. Mokomoji medžiaga „Kalbėkimės“ skirta ugdytojams, dirbantiems alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityje, mokyklos psichologams, socialiniams pedagogams, taip pat klasės auklėtojams. Tai alkoholio prevencijai skirtų mokomųjų užsiėmimų rinkinys, parengtas darbui su 11–18 m. amžiaus, mokiniais. Yra parengta ir akredituota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa "Kalbėkimės", organizuojami mokymai Lietuvos savivaldybėse. 

2015 m. rugpjūčio - lapkričio  mėn. vyko mokymai pedagogams Lietuvos savivaldybėse.

       


2013-2015 m. įgyvendintas projektas „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)“ (SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017). Projektą vykdė 7 partneriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras (pareiškėjas), Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla, Molėtų gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija, Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, Vilniaus „Vyturio" pradinė mokykla ir Lietuvos skautija. Šiuo projektu siekiama plėtoti neformaliojo ugdymo specialistų, mokinių, jaunimo, tėvų kritinio mąstymo ugdymo kompetencijas, parengiant šiuolaikiškas metodines priemones.  

2015 m. kovo 19 d. įvyko projekto baigiamoji konferencija "Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: patirtis ir galimybės". Konferencijos metu buvo aptartos neformaliojo ugdymo ir kritinio mąstymo ugdymo sąsajos, projekto rezultatai pristatyti atskirose darbo grupėse: „Kritiškai mąstančios asmenybės bruožai ir jų ugdymas“, „Tėvų įtraukimas į kritinio mąstymo ugdymo procesus: aktyvaus tėvų susirinkimo organizavimas“, „Kritinis mąstymas – organizacijos veiklos tobulinimui“, „Kritinis mąstymas – socialiai atsakingas mąstymas“.
Plenarinis pranešimas “Neformaliojo ugdymo ir kritinio mąstymo ugdymo sąsajos” (D. Penkauskienė)
Projekto rezultatų pristatymas (A. Matonytė)


       


Baigtas įgyvendinti dvejus mentus (2013-2015 m.) trukęs Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig mokymosi partnerysčių programos projektas „LeGMe - Mokomės būti gerais mentoriais (Nr. 2013-1-RO1-GRU06-29565 1). Projekto pareiškėjas - Tarptautinis kritinio mąstymo ugdymo konsorciumas (Rumunija), o Šiuolaikinių didaktikų centras dalyvavo jame kaip parneris kartu su kitomis institucijomis iš Šveicarijos, Kroatijos, Vokietijos, Italijos, Norvegijos ir Slovakijos. Projektu siekta parengti pedagogines priemones bei komandą, gebančią jomis pasinaudoti, kuriant efektyvias mentorystės programas, skirtas darbui su suaugusiais ir vaikais, siekiant prasmingos ir atsakingos veiklos bendruomenės gerovei.  

 
 

 
Mokymai
Šiuolaikinių didaktikų centras organizuoja PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSĄ dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais ir neišklausiusiems šio kurso (NETURINTIEMS PEDAGOGO KVALIFIKACIJOS).

Kviečiame registruotis. Kursai organizuojami grupei susidarius. Siūlome ir nuotolinį mokymąsi.

Plačiau apie kursą  


2016 m. siūlome naujas ir laiko patikrintas kvalifikacijos tobulinimo programas. Kviečiame registruotis į mokymus pedagogus ir mokyklų komandas. Lanksčiai deriname laiką, vietą ir mokymų trukmę.

Plačiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas  

 

Naujienos
2015 m. vasario mėnesį Šiuolaikinių didaktikų centre lankėsi Prinstono universiteto (JAV), tyrimų programos "Inovacijos sėkmingoms visuomenėms" (Innovations for Successful Societies) tyrėja Mayja Gainer. Jos vizitos tikslas – parengti atvejo studiją apie centro Antikorupcinio švietimo programas, įgyvendintas 2002-2008 metais. Tyrėja susitiko ir kalbėjosi su centro darbuotojais, buvusiais Transparency International Lietuvos skyriaus atstovais, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnais, mokytojais ir mokiniais, savivaldybių atstovais, dalyvavusiais programos įgyvendinime. Parengtą atvejo studiją galite rasti čia .Mokomasis filmas "Kaip ugdyti kritinį mąstymą", 2014


Skaičiuojama
nuo 2010-04-01

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt