LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 
Projektų naujienos

2016-2019 m. įgyvendinamas tarptautinis projektas „Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui“ finansuojamas Erasmus+ programos  lėšomis. Šiuolaikinių didaktikų centras kartu su kitomis institucijomis iš Ispanijos, Italijos, Graikijos, Airijos, Belgijos, Čekijos, Rumunijos dalyvauja projekte kaip Tras-Os-Montes e Alto Douro universiteto (Portugalija) partneris. Projekto tikslas - skatinti kritinio mąstymo ugdymą Europos aukštojo mokslo institucijose, siekiant aukštojo mokslo kokybės ir atitikties darbo rinkos poreikiams bei iššūkiams. Projekto metu bus parengtos rekomendacijos apie kritinio mąstymo įgūdžių ugdymą Europos aukštojo mokslo ir studijų institucijose, kad jos kuo tiksliausiai atlieptų šiuolaikinės visuomenės poreikius. Rekomendacijos bus paremtos išsamiais tyrimais, atliktais projekto partnerių šalyse.


DATAUSE projektą Europos Komisija išrinko sėkmės istorijos projektu

2016 m. vasarį Europos Komisija išrinko projektą "DATAUSE – Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos" sėkmės istorijos projektu. Projektas buvo išskirtas dėl poveikio, indėlio į politikos formavimą, naujoviškų rezultatų ir kūrybinių metodų panaudojimo. DATAUSE projektas buvo vykdomas 2010-2012 m. pagal Europos Comenius Mokymosi visą gyvenimą programą. PCG koordinavo komandą, kurią sudarė Brėmeno informacijos valdymo institutas (Vokietija), Twente universitetas (Nyderlandai), Mokyklų ir mokymo įstaigų specialistų tinklas (Jungtinė Karalystė), Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva). Projekto tikslas buvo parengti mokyklose kompetentingus lyderius ir suburti duomenų rinkimo ir panaudojimo komandas, kurios turimus duomenis mokyklos veiklos tobulinimui ir mokinių pasiekimams gerinti. 

       


2015-2016 m. Šiuolaikinių didaktikų centras įgyvendina tarptautinį Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą "Europos pamokos". Projekto partneriai - asociacija "Mokykla-Šeima-Visuomenė", Gruzija ir švietimo centras "Pro didaktika", Moldavija. Projektas skirtas mokiniams (16-18 m.) bei jaunimui (18-29 m.), skatinant juos daugiau sužinoti apie ES vertybes, istoriją, politiką, suvokti demokratinių šalių bendrystės prasmę ir naudą kiekvienai šaliai. Projekto tikslas – sukurti ir atnaujinti mokymo programas, skirtas europinių vertybių ugdymui ir eurointegracinių procesų pažinimui. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. 
2016 m. ekspertai Gruzijoje ir Moldovoje parengė ir ištestavo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą "Švietimas Europos integracijai". Programa skirta parengti bendrojo lavinimo istorijos, pilietinio ugdymo ir geografijos mokytojus dirbti su 2015 m. parengta pasirenkamąja programa mokiniams „Švietimas Europos integracijai“. Taip pat parengta Europos integracijos programa ir mokomoji medžiaga jaunimo organizacijoms. 

     


Nuo 2015 m. Šiuolaikinių didaktikų centras įgyvendina Lietuvoje tarptautinę alkoholio vartojimo prevencijos programą "Kalbėkimės". Programos tikslas - padėti pedagogams ir neformaliojo ugdymo specialistams ugdyti mokinių žinias, gebėjimus ir nuostatas alkoholio prevencijos srityje: mokinių gebėjimą suprasti žalingą alkoholio poveikį, mokytis kritiškai apsvarstyti savo veiksmus ir pasirinkimus, suprasti jų pasekmes, atsisakyti alkoholio ir rinktis sveiką gyvenimo būdą ir turiningą laisvalaikį. Programos įgyvendinimo metu lietuvių kalba išleista mokomoji medžiaga "Kalbėkimės", kurios metodika parengta Švedijos specialistų ir sėkmingai įgyvendinama Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje taip pat Estijos ir Latvijos mokyklose. Parengta ir akredituota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa "Kalbėkimės", organizuoti mokymai Lietuvos savivaldybėse, 2016 m. mokomoji programa adaptuota neformaliajam ugdymui. 

Programos įgyvendinimo rezultatai 2015 m.
       

 
Seminarai mokykloms
Mokyklų bendruomenėms 2016 m. siūlome naujas ir laiko patikrintas kvalifikacijos tobulinimo programas. 

Plačiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas  


Seminarai mokytojams
2016 m. gruodžio 13 d. 13:00-17:30 val.
Skaitymo strategijos ir jų mokymas per matematikos ir gamtos mokslų pamokas
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo matematikos ir gamtos mokslų mokytojams

Lektorė doc. dr. Viktorija SIČIŪNIENĖ
Kaina 20 Eur
2016 m. gruodžio 14 d. 13:00-17:30 val.
Skaitymo skatinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo etape
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Lektorė Danguolė DAUKŠIENĖ
Kaina 20 Eur
2016 m. gruodžio 15 d. 13:00-17:30 val.
Mąstančių skaitytojų ugdymas
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo humanitarinių dalykų mokytojams

Lektorė Daiva PENKAUSKIENĖ
Kaina 20 Eur

2016 m. gruodžio 20 d. 13:00-17:30 val.
Kaip suprantame tai, ką skaitome?
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo socialinių mokslų mokytojams

Lektorius Evaldas BAKONIS
Kaina 20 Eur
2017 m. sausio 4 d. 10:00-14:30 val.
Efektyvaus skaitymo strategijos pradiniame ugdymo etape
Pradinio ugdymo pedagogams

Lektorė Asta NAVICKAITĖ
Kaina 20 Eur

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas
Šiuolaikinių didaktikų centras organizuoja PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSĄ dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais ir neišklausiusiems šio kurso (NETURINTIEMS PEDAGOGO KVALIFIKACIJOS).
Kviečiame registruotis. Kursai organizuojami grupei susidarius. Siūlome ir nuotolinį mokymąsi.

Plačiau apie kursą  


Mokomasis filmas "Kaip ugdyti kritinį mąstymą", 2014
Skaičiuojama
nuo 2010-04-01

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. info@sdcentras.lt