LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


Apie mus

Viešoji įstaiga ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS – tai neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, įkurta 1999 m. Atviros Lietuvos fondo ir Vilniaus pedagoginio universiteto iniciatyva.

Misija

Šiuolaikinių didaktikų centro misija – inicijuoti ir įgyvendinti strateginius švietimo kaitos projektus bei programas, prisidėsiančius prie šalies švietimo kokybės gerinimo, nuolat stebint, tiriant ir nagrinėjant bendrą švietimo padėtį, atsižvelgiant į Lietuvos ugdymo institucijų bei suaugusiųjų besimokančiųjų poreikius bei galimybes.

Veiklos tikslai
 • Skatinti ir palaikyti visų ugdymo bei švietimo institucijų kolegišką bendravimą ir bendradarbiavimą.
 • Ugdyti pedagogų norą ir gebėjimą nuolat tobulinti savo profesinę veiklą ir aktyviai dalyvauti Lietuvos švietimo kaitoje.
 • Prisidėti prie Visą gyvenimą trunkančio mokymosi memorandumo nuostatų įgyvendinimo dirbant su įvairiomis suaugusiųjų grupėmis.
 • Prisidėti prie Vystomojo švietimo tikslų įgyvendinimo šviečiant ir informuojant visuomenę apie plėtros ir darnaus vystimosi procesus.
Veiklos kryptys
 • Švietimo projektų bei programų kūrimas ir įgyvendinimas.
 • Pedagogų ir kitų suaugusiųjų grupių profesinis tobulinimas.
 • Suaugusiųjų profesinio tobulinimosi programų kūrimas ir sklaida.
 • Nacionalinių ir tarptautinių konferencijų bei seminarų organizavimas.
 • Pažintinių, profesinio tobulinimosi ir mainų vizitų organizavimas.
 • Ekspertavimas, konsultavimas.
 • Tyrimų atlikimas ir organizavimas.
 • Leidyba.
Patariamoji taryba 

Tarybos pirmininkė

Prof. Dr. Valdonė INDRAŠIENĖ
Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė

Tarybos nariai

Dr. Kęstutis KAMINSKAS
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro vedėjas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros dėstytojas

Gintas RUIBYS
Baltic Legal Solutions administracijos vadovas

Virginija BŪDIENĖ
švietimo ekspertė

Nijolė LISEVIČIENĖ
Trakų švietimo centro direktorė


Narystė
Lietuvos nevyriausybinių vystomojo švietimo ir bendradarbiavimo organizacijų tinklas LITDEA (nuo 2010)
Tarptautinis kritinio mąstymo konsorciumas (International RWCT Consorcium) (nuo 2004)
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (nuo 2000)
15 metų jubiliejus
2015 m. sausio 7 d. Šiuolaikinių didaktikų centras pakvietė kolegas, bendraminčius, partnerius paminėti 15 metų veiklos sukaktį. Pagrindinis žodis renginio metu buvo suteiktas steigėjų Atviros Lietuvos fondo ir Lietuvos edukologijos universiteto atstovams - prof. Irenai Veisaitei, Dianai Vilytei, Virginijai Būdienei, prof. Irenai Musteikienei. Savo prisiminimais apie centro įsteigimą jos dalijosi filmuotame interviu .
          
Nuotraukų albumas

 
Metinės ataskaitos


NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt