LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 
Projektai

2017 m. vykdomi projektai
2016-2019
Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui
2015-2017Kalbėkimės

Nacionaliniai projektai
2015-2017Kalbėkimės
2013-2015 Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose
2007 Skaitome ir dalijamės
2004-2005 Moksleiviai moksleiviams: savitarpio pagalba įveikiant mokymosi sunkumus
2003-2004 Bendradarbiavimo pamokos koalicijai stiprinti
2004 Antikorupcinių švietimo programų tobulinimas ir sklaida
2002-2003 Švietimas prieš korupciją
2002-2003 Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje
2002 Jaunimo lyderių ugdymas
2001-2002 Specialiųjų poreikių vaikų integravimas ugdymo institucijose
2000-2001 Universitetinė didaktika

Tarptautiniai projektai
2015-2016Europos pamokos
2010-2012 REACH - Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti
2005-2007 REFINE – Švietimas prieš korupciją
2005 Kritinio mąstymo ugdymas: mokymo programa Lenkijos pedagogams
2004-2006 Tarptautinio kritinio mąstymo ugdymo tinklo kūrimas švietimo kaitai ir naujovėms
2004-2005 MIND 2 – Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES. Praktinis pritaikymas
2002  Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai: programa Kaliningrado regiono pedagogams
2001-2003 MIND – Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES
2000-2002 Kritinio mąstymo ugdymas: mokymo programa Baltarusijos pedagogams
1997-2000 Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant

Partnerystė projektuose
2013-2015 LeGMe – Mokomės būti gerais mentoriais
2011-2013 Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika
2010-2012 DeTALES – Suaugusiųjų mokymas, kuriant skaitmenines Europos plėtros istorijas
2010-2012   
2010-2011 Visuomenės švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais
2010 Ugdymo kaita: mokytojų kompetencijų tobulinimas
2009-2011 CreMoLe – Kūryba - Motyvacija - Mokymasis
2008-2010 Nordic+ “Auksiniai” senjorų mokymosi pavyzdžiai
2008-2009 MOT-E – Suaugusiųjų motyvavimas dalyvauti visą gyvenimą trunkančiame mokymosi procese
2008 Atvira savivalda
2007-2009 MIS – Siekiame pokyčių moksle
2006-2008 Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus
2006 Jaunimas už skaidrumą
2005-2008 ASSIST – Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą
2005-2007 Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą
2004-2005 Tėvų įtakos švietimui stiprinimas
2004-2005 Novatoriškų karjeros sprendimų populiarinimas regionuose
2004-2005 Guidance is OK – Profesinio konsultavimo duomenų bazės kūrimas
2004-2007 MOST – Studentų mainai ir pradedančiojo mokytojo standarto kūrimas
2004-2007 Keliaujančių Žmonių integracija Europos darbo rinkoje
2004 Nusikalstamumo prevencija bendradarbiaujant
2002-2004 Korupcijos prevencija šviečiant, informuojant ir sąmoninant visuomenę
2002-2004 Europos piliečių ugdytojai
2002-2003 Švietimo NVO koalicija - mokomės atstovauti moksleivių, tėvų ir švietimo bendruomenės interesus bei įtakoti švietimo politiką
2002-2003 Ekonominis visuomenės mokymas pažangiai visuomenės raidai
2000-2001 Europos integracija ir mokykla
 

Šiuolaikinių didaktikų centro vykdytų
antikorupcinio ugdymo projektų

tinklapis 

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt