LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


Mokymų organizavimas
Šiuolaikinių didaktikų centras yra akredituota institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą (akreditacijos pažymėjimo Nr. AP Nr. 072, 2015-04-10 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-335)

Šiuolaikinių didaktikų centas siūlo kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistams, pradinio ugdymo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo visų dėstomųjų dalykų mokytojams, klasių auklėtojams, taip pat aukštųjų mokyklų, kolegijų, profesinių mokyklų dėstytojams, ugdymo įstaigų vadovams, neformalaus ugdymo specialistams, mokyklų psichologams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams. Programos orientuotos į ugdymo turinio kaitą, Lietuvos ir Europos švietimo programų reikalavimus, pagrįstos mokymosi metodų bei mokymo proceso vertinimo įvairove.

Mokymų dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Mokyklų bendruomenėms Mokytojams

Tarptautiniai kursai ir seminarai

2014 m. birželio 8-14 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo tarptautinį Socrates Grundtvig seminarą "Skaitymas, rašymas ir refleksija prasmingam mokymuisi" (Reading, Writing and Reflection for Engaged Meaningful Learning) / 2013-1-LT1-GRU13-09154. Seminaras skirtas suaugusiųjų mokytojams ir specialistams, dirbantiems raštingumo ugdymo srityje, taip pat suaugusiųjų švietimo institucijų darbuotojams. Seminaro tikslas - supažindinti dalyvius su efektyviais raštingumo ugdymo metodais. Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių iš Belgijos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės. 

2011 m. birželio 6-10 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo tarptautinį Socrates Grundtvig seminarą "Šiuolaikinių problemų apmąstymas" (“Rethinking Contemporary Issues") / 2010-1-LT1-GRU13-02891. Mokymai buvo skirti visiems, siekiantiems asmeninio ir profesinio tobulėjimo, norintiems išmokti naujų mokymosi strategijų bei metodų. Seminare dalyvavo 15 dalyvių iš Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Suomijos, Prancūzijos, Vengrijos, Italijos, Rumunijos, Ispanijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės bei 4 dalyviai iš  Lietuvos. Dalyviai susipažino su kritinio mąstymo teorija ir filosofija, bandė kritiškai apmąstyti šiuolaikines problemas.  

2004 m. liepos 18-22 d. ir 2005 m. birželio 10-16 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo tarptautinį Socrates Grundtvig seminarą  "Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai" (Critical Thinking Development for Successful Future Career) /  LT-2004-001 / LT-2005-001. 2004 m. mokymuose dalyvavo 11 pedagogų iš Graikijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Liuksemburgo, Suomijos, 2005 m. - 5 pedagogai iš Graikijos, Ispanijos, Vokietijos, Turkijos. Seminarų dalyviai dalijosi karjeros ugdymo, profesinio orientavimo ir konsultavimo patirtimi savo institucijoje ir šalyse. Lektoriai pristatė Šiuolaikinių didaktikų centro 2001-2003 m. vykdytą projektą „MIND / Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES“, kurio pagrindu buvo parengtas šis kursas. Seminaruose buvo dirbama su projekto metu sukurtomis integruota ir specializuota kritinio mąstymo ugdymo karjerai programomis. Dalyviai mokėsi, kaip naudojant kritinio mąstymo strategijas, integruoti karjeros ugdymo temas savo dėstomuose dalykuose.  

2003 m. birželio 9-13 d. Šiuolaikinių didaktikų centras organizavo tarptautinį Socrates Grundtvig seminarą "Kritinio mąstymo ugdymo strategijos" (Strategies for Promoting Critical Thinking) / LT-005-2002-2003. Mokymuose dalyvavo 10 pedagogų iš Suomijos, Didžiosios Britanijos, Maltos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos. Seminaro tikslas – padėti pedagogams pertvarkyti mokymo procesą, diegiant mokymo metodus, skatinančius mokinių kritinį mąstymą ir savarankišką mokymąsi. 

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt