LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


Mokymų organizavimas - Seminarai mokyklų bendruomenėms

Šiuolaikinių didaktikų centras yra akredituota institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą (akreditacijos pažymėjimo Nr. AP Nr. 072, 2015-04-10 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-335)

Mokyklų bendruomenėms siūlome kvalifikacijos tobulinimo programas, orientuotas į ugdymo turinio kaitą, Lietuvos ir Europos švietimo programų reikalavimus, pagrįstas mokymosi metodų bei mokymo proceso vertinimo įvairove.

Taip pat rengiame kvalifikacijos tobulinimo programas, orientuotas į konkrečios mokyklos poreikius.

Lektoriai atvyksta į mokyklą.

Mokymų dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Vienos dienos kaina asmeniui - nuo 20 EUR

Kvalifikacijos tobulinimo programos 2017 m.
Problemų sprendimu pagrįstas mokymas(-is) Z kartai

Švietimo profesionalų perdegimo prevencija ir atsparumo stiprinimas

Tėvų įtraukimas į vaikų ugdymą mokykloje: kas padeda ir kas trukdo?

 Vaikai? Pedagogai? Tėvai? Kaip sėkmingiau įtraukti tėvus į ikimokyklinį ugdymą

Elgesio problemos mokykloje: ką gali mokytojų grupė?

Egzaminų stresas: ar galima jį suvaldyti?

 Kalbėkimės – alkoholio vartojimo prevencijos programa neformaliajam ugdymui

Kritinis mąstymas - neformaliajam ugdymui

Kritinis mąstymas - neformaliajam mokinių ir jaunimo organizacijų narių ugdymui

Aktyvaus tėvų susirinkimo organizavimas

Kūrybiškumo ugdymas humanitarinių ir socialinių dalykų pamokose

Efektyvios veiklos pagalbininkai: laiko planavimas, susirinkimų vedimas, veiksmingas empatinis klausymas ir informacijos pateikimas

Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant

Kritinio mąstymo ugdymo schema

Kritinį mąstymą skatinančios aplinkos kūrimas

Kritinį mąstymą skatinantys mokymo metodai

Kritinio mąstymo ugdymo pamokos planavimas

Kritinio mąstymo ugdymo pamokos vertinimas ir įvertinimas

Kritinio mąstymo ugdymas raštu

Mąstančių skaitytojų ugdymas

Darbas su tekstu

Kritinio mąstymo svarba ugdant sveiką gyvenseną

Kritinio mąstymo ugdymo schemos panaudojimo galimybės mokant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus

Kritinio mąstymo skatinimas priešmokyklinio ugdymo etape

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai

Skaitymo skatinimas ikimokyklinio ugdymo etape

Skaitymo skatinimas įvairių dalykų pamokose

Perimamumas ir tęstinumas pradiniame ugdymo etape

Mokyklos biblioteka kaitos sąlygomis: kritinio mąstymo ugdymas

Grupinio darbo metodas ugdymo procese

Projektų metodas ugdymo procese

Konfliktų valdymas

Pozityvios nuostatos bendravime ir pokalbio valdymas

Strateginis planavimas

Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje

Mokyklos muziejaus kūrimas ir vystymas

Dėl mokymų prašome kreiptis  el. p. jurgita.balaisiene@sdcentras.lt, tel. (8 5) 212 3623
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. info@sdcentras.lt