LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


Mokymų organizavimas
    Pedagoginių-psichologinių žinių kursasOrganizuojame paskaitas Vilniuje (grupei susirinkus)
Siūlome nuotolines studijas

Kurso programa patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-534 (įsigalioja nuo 2017 m. spalio 1 d.).

Asmenims pedagoginių-psichologinių žinių kursas, išklausytas iki šio įsakymo įsigaliojimo, yra įskaitomas.

Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtas vykdyti pedagoginių-psichologinių žinių kursas baigiamas vykdyti pagal Pedagoginių-psichologinių žinių kursą, galiojusį iki šio įsakymo įsigaliojimo.

Kursas skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso (NETURINTIEMS PEDAGOGO KVALIFIKACIJOS). 

Kurso tikslas – sudaryti sąlygas asmenims įgyti pedagoginių-psichologinių žinių.

Kurso trukmė – 180 akad. val.

Mokymų turinys

Eil. nr. Dalyko pavadinimas Teorinių val. sk. Savarankiško darbo val. sk. Iš viso
1. Pedagogikos pagrindai 40 20 60
2. Pedagoginė psichologija 40 20 60
3. Didaktika (atitinkamai pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams arba neformaliojo vaikų švietimo mokytojams) 40 20 60

PASKAITOS
Organizuojamos grupei susidarius. Paskaitos gali būti organizuojamos užsakovų (kai mokosi vienos organizacijos nariai) arba kursų vykdytojo nurodytose patalpose.

NUOTOLINIS MOKYMASIS
Dirbama individualiai įsisavinant pateikiamą mokymo medžiagą, konsultuojantis su dėstytojais ir atliekant jų skiriamas užduotis (iš viso 6 užduotys), kurios įvertinamos pažymiu. Dalyviai gali pasirinkti tinkamą mokymosi tempą.

Kaina
180 Eur - paskaitų klausytojams
150 Eur - nuotolinių kursų dalyviams
Organizacijų grupėms taikomos nuolaidos.
Kaina gali būti mažinama, asmenims, kurie aukštojo mokslo institucijoje yra išklausę pedagogikos, psichologijos ar didaktikos kursą (-us) ir pateikia pagrindžiančius dokumentus arba kurių formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgyti mokymosi pasiekimai ir kompetencijos bus įvertinti ir pripažinti pagal Šiuolaikinių didaktikų centro tvarką.


Kurso lektoriai:

prof. dr. Valdonė INDRAŠIENĖ
Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorėdoc. dr. Antanas VALANTINAS
Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Psichologijos instituto docentasDaiva PENKAUSKIENĖ
Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė, Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė
Pažymėjimai – išklausiusiems šį kursą išduodamas LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos formos pažymėjimas.

Kviečiame registruotis
Mokymai (paskaitos) organizuojami grupei susidarius.
Nuotolinės studijos organizuojamos individualiai.

Papildoma informacija teikiama  el. p. jurgita.balaisiene@sdcentras.lt, tel.  (8 5) 212 3623
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. info@sdcentras.lt